מחקר 1

בהשתתפות 69 נשים בגילאי 35 עד 55 שנים
גילה כי תרכובת הפטנט שבמוצרי WELLOVING מובילה לגמישות עור גבוהה – משמעותית - עד 15% - בהשוואה לטיפול בפלסבו. 
האפקט הזה נמדד ואובחן לאחר 4 שבועות בלבד של טיפול ונמשך ונמשך גם במשך 
8 שבועות של מתן התרכובת דרך הפה. 

4 שבועות אחרי הצריכה האחרונה של המוצר, הוא ראו והעידו על רמות גמישות עור גבוהות יותר מאשר בקבוצה שטופלה בפלסבו.

Oral Supplementation of Specific Collagen Peptides Has Beneficial Effects
on Human Skin Physiology: A Double-Blind, Placebo-Controlled StudyProksch E., Segger D., Degwert J., Schunck M., Zague V., Oesser S. Skin Pharmacol Physiology, August 2013